Witamy na naszej stronie


___________________________________________________


___________________________________________________

W dniu 27 października 2021 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach obchodziliśmy 20-lecie Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach.

Obchody odbyły się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa, były skromniejsze, ale członkowie Stowarzyszenia, sympatycy i zaproszeni goście dopisali.

Mieliśmy okazję zaprezentować nasz dorobek i działania na przestrzeni 20 lat.

„Osoby niepełnosprawne stanowią klucz do wszystkich drzwi, które stowarzyszenie otwiera, by dowieść, że „sprawni inaczej” są ważną częścią społeczności lokalnej i pragną dokładnie tego samego, co ich zdrowi rówieśnicy, a niekiedy znacznie mniej. Najważniejszym atutem stowarzyszenia od początku była silna chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, czego propagatorami i założycielami byli dr Grażyna Żardecka, Józef Stankiewicz i Krzysztof Kozakiewicz pierwszy prezes Stowarzyszenia. Dwadzieścia lat działalności na rynku lokalnym, naszego Stowarzyszenia to wyjątkowy czas, kiedy mogliśmy małymi kroczkami dążyć do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Niesamowity jubileusz 20-lecia naszej działalności napełnia nas dumą, że stworzyliśmy z pomocą nieocenionych ludzi takie miejsce oraz instytucję zaufania publicznego, której wkład w codzienną pracę z ludźmi potrzebującymi pomocy jest bezcenny. Dziękujemy wszystkim, którzy działając w trudzie i pocie czoła dołożyli swoją cegiełkę do tego, co się po drodze przez te 20 lat wydarzyło. Początki zawsze są trudne, ale łatwiej podążyć przez świat w towarzystwie przyjaciół, których niewątpliwie nie zabrakło nam przez 20 lat” - powiedziała Barbara Miszkiel prezes Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach.

Na jubileuszu została uczczona minutą ciszy pamięć Pana Krzysztofa Kozakiewicza.

Podczas uroczystości w formie prezentacji multimedialnej przedstawiono historię tworzenia i działalności Stowarzyszenia, 20 letniego dorobku działalności statutowej.

Wydarzenie uświetniły występy artystyczne uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Oliwii Gibas ze studia piosenki Ośrodka Kultury, uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku w składzie: Anna Martynko – skrzypce (nauczyciel Aleksandra Pływaczewska), Krystian Gaus - flet prosty, akompaniament na pianinie (nauczyciel Arnold Beinaris), zespół fletowy: Krystian Gaus, Michał Jakubowski (nauczyciel Arnold Beinaris).

Do chwili wspomnień zaprosiliśmy Pana Piotra Mariana Luto starostę sejneńskiego w latach 1999-2006, oraz Barbrę Miszkiel Barbarę Kukolska, Józefa Stankiewicza członków Zarządu Stowarzyszenia, którzy opowiedzieli zebranym o początkach działalności, Komitecie Założycielskim o współpracy z dr Grażyną Żardecką.

Z rąk wicestarosty sejneńskiego Pana Antoniego Baudzis, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia odebrali podziękowania za wieloaspektowe wspieranie osób z niepełnosprawnością i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wręczył Pani Danucie Kozakiewicz odznaczenie Honorowego Członka Stowarzyszenia dla Pana Krzysztofa Kozakiewicza.

Były również podziękowania dla członków i pracowników za trud w wykonywaną pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Podsumowaniem całej 20 letniej pracy Stowarzyszenia była prezentacja monografii napisanej przez pana Jarosława Jurkiewicza.

W trakcie uroczystości nie zabrakło ciepłych słów i upominków od zaproszonych gości Imprezie towarzyszyła moc wzruszeń!

Uroczystości Jubileuszowe osłodził słodki poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Afrodyta” w Krasnopolu oraz kawę przygotowaną przez Karczmę Litewską Józefa Szulewskiego, którą zostali poczęstowani wszyscy goście.

Galeria zdjęć: 20-lecie RSNRON (27.10.2021 r.)

___________________________________________________

1 PROCENT
NASZ NR KRS: 0000061555

1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego
Podatnik decyduje o przeznaczeniu 1% swego podatku. Zamiast do budżetu państwa, trafia on do konkretnej organizacji pożytku publicznego.
Przekazując 1 % podatku na naszą działalność umożliwiasz osobom niepełnosprawnym normalnie funkcjonować w naszym społeczeństwie.
___________________________________________________


___________________________________________________

Jesteśmy też na Facebooku

Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebooku.
Zachęcamy do komentowania i wyrażania opinii.
___________________________________________________

Pomysł powstania Stowarzyszenia zrodził się 15 czerwca 1998 roku. Ludzie, którzy zauważyli potrzeby osób niepełnosprawnych w powiecie sejneńskim, przyglądali się temu problemowi z wielu perspektyw. Efektem jest Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach.

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:

- wszystkich chętnych, niepełnosprawnych, chorych;
- rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych;
- osoby pracujące na rzecz chorych i niepełnosprawnych;
- wszystkie osoby uznające cele i zasady Stowarzyszenia;
- młodzież do lat 18-tu za zgodą swoich opiekunów jako wolontariusze.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Opieka i pomoc ludziom chorym i niepełnosprawnym, reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracodawców, szkół i innych organizacji.
2. Prowadzenie działalności terapeutycznej, wspierającej i doradczej w stosunku do dzieci i młodzieży.
3. Poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego i niepełnosprawnego w państwie i społeczeństwie.
4. Integracja środowiska ludzi chorych i niepełnosprawnych w celu zorganizowania samopomocy.
5. Upowszechnianie alternatywnych metod i form edukacji niepełnosprawnych w oparciu o najnowsze osiągnięcia interdyscyplinarne.
6. Promowanie aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
7. Koordynowanie działań wspólnych dla członków Stowarzyszenia, tworzenie warunków dla pełnego rozwoju i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w zakresie korektywy, rekreacji, rehabilitacji i warsztatów terapii zajęciowej.
8. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
9. Organizacja i promocja wolontariatu.
10. Promowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych.
11. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
12. Współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.
13. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, domów dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo wychowawczych.
14. Organizowanie i prowadzenie Lokalnego Funduszu Pomocy Dzieciom.
15. Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.

Zarząd Stowarzyszenia:
(Zarząd Stowarzyszenia pracuje charytatywnie)
1. Barbara Miszkiel – prezes
2. Józef Ryszard Stankiewicz – vice prezes
3. Halina Borowska – sekretarz
4. Barbara Kukolska – członek
5. Jerzy Andrzej Nazruk – członek

Komisja Rewizyjna:
1. Marcin Szlegier – przewodniczący
2. Anna Kamińska – członek
3. Marian Krzywicki – członek

W 2002 roku udało się stworzyć w Sejnach Warsztaty Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie otrzymało od ówczesnych władz samorządowych pomieszczenia z przeznaczeniem na WTZ, podpisano umowę z PFRON na prowadzenie działalności. Głównymi źródłami finansowania WTZ jest PFRON, samorząd terytorialny, osoby fizyczne.

_________________________________________________________________

Archiwum przetargów - 2013 r.

Archiwum przetargów - 2018 r.