Aktualności

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach
zaprasza
na Walne Zebranie Członków
w dniu 29 wrzesień 2020 r.
które odbędzie się
w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Sejnach ul. Łąkowa1

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania:
- wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania,
- zatwierdzenie porządku obrad.
2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji Mandatowej.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 oraz przedstawienie planu działania na rok 2020.
- sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
- sprawozdanie z działalności WTZ
- sprawozdanie z działalności finansowej
4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z oceną działalności.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
8. Przyjęcie wniosków i uchwał (głosowanie).
9. Zakończenie obrad.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zebranie odbędzie się bez względu na liczbę członków o godzinie 15.45.