Świetlica Terapeutyczna

Świetlica Terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2002 r. przy Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach. Skupia dzieci niepełnosprawne w wieku od 2 do 15 lat z miasta i gminy Sejny oraz gmin: Giby, Krasnopol i Puńsk. Głównym celem funkcjonowania placówki jest zmniejszenie jej wychowankom - w możliwie wysokim stopniu niepełnosprawności obejmującej sferę psychiczną, społeczną i fizyczną. Podstawą pracy z dziećmi są wszelkie formy terapii zajęciowej, takie jak: terapia pracą, rozrywką, ruchem, muzykoterapia, psychodrama. Opieka podopiecznych Świetlicy obejmuje te osoby, które z racji wieku nie realizują jeszcze obowiązków szkolnych, bądź też mają indywidualny tok nauczania. Opieką dzieci zajmuje się wyspecjalizowana kadra.

W ciągu całego roku organizowane są interesujące zajęcia dydaktyczne, rehabilitacyjne i logopedyczne, imprezy okolicznościowe, wystawy plastyczne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki krajoznawcze, hipoterapia, nauka pływania, i inne atrakcyjne formy, pozwalające na osiąganie wyżej wymienionych celów.