Aktualności WTZ

Rekomendacje Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach dotyczące działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sejnach w związku z podjęciem działalności realizacji zawieszonych zajęć w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 od 01 czerwca 2020 r. (.pdf)

Obecnie warsztat skupia trzydzieścioro uczestników, którzy dowożeni są z okolicznych miejscowości jak i z samych Sejn. Zauważalne jest dość duże zróżnicowanie wśród uczestników jeśli chodzi o stopień ich możliwości oraz różnorodność schorzeń, na które cierpią. Natomiast cechą, która ich łączy jest dążenie do pokonywania trudności oraz przekraczania swych barier i ograniczeń. WTZ to taka placówka w której prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Poprzez wykonywanie zadań w poszczególnych pracowniach uczestnicy ćwiczą swoje zdolności manualne, uczą się systematyczności w pracy, cierpliwości i wytrwałości w tym co robią. Kształtują poczucie estetyki i dbałości o jakość wykonywanych prac. Uczą się też planować i dzielić zadania na poszczególne etapy.
Uczestnicy poznają różne tworzywa z którymi nie mają na co dzień styczności. Uczą się ich nazw, poznają specyfikę i sposoby ich wykorzystywania. Podczas codziennych zajęć w ramach poszczególnych pracowni rozwijają te zdolności, które już posiadają, doskonaląc swój warsztat. Ale też wykorzystują je w sposób kreatywny wymyślając nowe techniki twórcze dzięki którym powstają nietypowe dzieła.
WTZ to miejsce, w którym uczestnicy mają okazję poznać różne sprzęty i urządzenia oraz nauczyć się ich obsługi. Lęk przed wszechobecną technologią jest częsta przeszkodą w rozwoju uczestników. Podczas zajęć oswajają się oni z urządzeniami i tym samym niwelują swoje obawy. Umiejętności nabyte podczas zajęć są przydatne nie tylko w Warsztacie. Wiele elementów zajęć to czynności życia codziennego, wykonywanie których nie wszystkim przychodzi z łatwością, w Warsztacie pod okiem instruktorów, uczestnicy mogą nabrać wprawy w ich wykonywaniu i zyskiwać pewność siebie potrzebną w życiu poza Warsztatem. Jedną z głównych zasad, którą chcemy wpoić  naszym uczestnikom jest dbanie o własne bezpieczeństwo podczas pracy. Uczą się oni tak organizować powierzone im zadania, aby ich wykonywanie nie stwarzało zagrożenia.
Przebywanie między ludźmi jest niezwykle istotne w procesie rehabilitacji. Uczestnicy nawiązują przyjaźnie, zyskują poczucie akceptacji, widzą że nie tylko oni borykają się z różnymi problemami. Ważnym elementem każdego dnia są wspólne posiłki, uczestnicy dbają, by każdy dostał herbatę lub kawę. Nie jest to tylko zwykły posiłek, ale okazja do dzielenia się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami oraz miło spędzić czas.
Niepełnosprawność jest często przyczyną izolacji społecznej. Dzięki temu, że uczestnicy przyjeżdżają na zajęcia mogą aktywnie spędzać czas w gronie przyjaciół, poznawać sposoby spędzania czasu wolnego, oraz relaksowania się.
W naszym Warsztacie kładziemy dużą rolę na współpracę  z innymi ośrodkami. Często spotykamy się na wspólnych imprezach zarówno tych organizowanych przez nasz Warsztat, jak i spotkaniach przygotowywanych przez inne organizacje. Takie spotkania są treningiem zachowań społecznych. Uczestnicy poznają nowe osoby nabierają pewności siebie, rozwijają swoje kompetencje społeczne. Dodatkowo uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych, wyjścia do kina.