Godziny otwarcia świetlicy

Zapraszamy rodziców,
by przyprowadzali swoje dzieci
(warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności)
do świetlicy od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 14.00
Ponadto opieką obejmujemy te osoby, które z racji wieku nie realizują jeszcze obowiązku szkolnego, bądź też mają indywidualny tok nauczania.